Акт жазуу

У нас вы можете скачать акт жазуу в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Товарищество с ограниченной ответственностью. Алынган документке каттоо акт коюлат. Жазуу Катчы колу Н. Тилкат кол менен жазылат, же компьютерде же машинкада басылат. Арызга зарыл иш кагаздары кошо тиркелет. Кабардандыруу-маалыматчыл иш кагаздар акт, кат, телефонограмма, тилкат, протокол. Таризделген документтер аткарган милдеттери гост 16429 70 кол коюуга укугу бар жетекчиликке берилет. Басылмалар, токтом жыйнактары, китепчелер, маалымкаттар, маалымат баракчалары, бюллетендер, реферат журналдары номенклатурага киргизилбейт.